Domov

    Platby v Školskej jedálni


Ceny stravy v ŠJ a spôsob platby.

Sumu za stravovanie dieťaťa je potrebné uhradiť na účet školskej jedálne pri ZŠ:

SK60 5600 0000 0066 0748 4002

Úhrady stravného a čiastočného príspevku na prevádzku školskej jedálne (režijné náklady - podľa VZN č.4/2019):

1.stupeň:
Zákonný zástupca uhradí na účet ŠJ sumu:
 • 54,00 €/ 1.polrok (uhradiť do 20.08.2019)
 • 30,00 €/ 2.polrok (uhradiť do 20.01.2020)
2.stupeň
Zákonný zástupca uhradí na účet ŠJ sumu:
 • 56,00 €/ 1.polrok (uhradiť do 20.08.2019)
 • 30,00 €/ 2.polrok (uhradiť do 20.01.2020)

V tejto sume sú zahrnuté:
 1. Jednorazová zálohová platba na nákup potravín (platí sa iba 1x) vo výške 24,00 € za stravníka z 1. st., 26,- € za stravníka z 2. st.
 2. Úhrada režijných nákladov 0,30 €/dieťa/deň, t. j. platba vo výške 30,00 €/ za každý polrok.

Preplatok stravy a jednorazovej platby podľa zúčtovania po ukončení šk. roka bude zákonnému zástupcovi vrátený na jeho číslo účtu v priebehu mesiacov júl/august.
Podmienky organizácie režimu stravovania:
 • Nárok na príspevok na stravovanie má iba ten žiak, ktorý sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v daný deň a v ten deň i odoberie stravu.
 • Odhlásiť sa zo stravy je potrebné 24 hodín vopred, najneskôr do 14.00 h deň vopred počas pracovných dní, v pondelok do 7,00 h.
 • V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára (v kuchyni - vchod z bočnej strany školy) v čase od 11,30 – 14,00 h, avšak v tomto prípade stravník uhrádza plnú sumu stravného.

Možnosti odhlasovania zo stravy:
 • on-line na portáli www.eskoly.sk (treba sa prihlásiť pod menom, heslom)
 • telefonicky na tel. č. : +421/33 640 47 28
 • osobne u vedúcej ŠJ

Stravník s diétou
Školská jedáleň nezabezpečuje diétne stravovanie. Deťom na základe lekárskeho potvrdenia od odborného lekára (gastroenterológa, imunológa,..) bude poskytnutá dotácia 1,20 €/deň, kedy bolo dieťa prítomné v školskom zariadení. Dotáciu vyplatí zriaďovateľ zákonnému zástupcovi na účet za dni prítomnosti v ZŠ. Žiadosť o poskytnutie dotácie na diétne stravovanie adresujte riaditeľke školy.
V žiadosti uveďte:
 • údaje o dieťati (meno, priezvisko, adresa),
 • údaje o zákonnom zástupcovi (žiadateľ),
 • číslo účtu, na ktorý majú byť finančné prostriedky zaslané,
 • príloha: potvrdenie od odborného lekára (nepostačuje detský lekár).


Autor : Administrator, čítané 12097x
Utorok, 3. septembra 2019
<September>
PUSŠPSN
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 2223 24 25 26 27
28 29 30


AKTUALITY


> LPČ
 
Navigácia


Domov
Hľadať
Výpis článkov


Linky
Login

Login:
Heslo:© 2006 ZŠ Na bielenisku v Pezinku, Všetky práva vyhradené.
Powered by DEV web management system

DWMS13ACL