Domov

Zamestnanci

Počet zamestnancov: 73
pedagogických: 45
z toho v ŠKD: 10
nepedagogických: 8
v školskej jedálni: 10

 

Riaditeľka školy:    Mgr. Ingrid Jurčová
Zástupkyňa riaditeľky:    Mgr. Janka Golkovská
Zástupkyňa riaditeľky:    Mgr. Martina Marmanová
Výchovný poradca:    Mgr. Ivanka Chytrá
Špeciálny pedagóg:    PhDr. Vlasta Baumerthová

 

I. stupeň
1. A Groschmidtová Gab., Mgr. I. stupeň groschmidtovag(zav)gmail.com
1. B Bartoňová Zuzana, Mgr.. I. stupeň zuzanabartonova9(zav)gmail.com
1. C Sodomová Kristína, Mgr. I. stupeň sodomova.k(zav)gmail.com
2. A Hlobeňová Katarína, Mgr. I. stupeň hlobka199(zav)gmail.com
2. B Gábrišová Renáta, Mgr. I. stupeň + ANJ r.gabrisova68(zav)gmail.com
2. C Koczúrová Petra, Mgr. I. stupeň petrakoczurova(zav)gmail.com
3. A Balcová Zuzana, Mgr. I. stupeň+predšk. pedag. zuzka.byro(zav)gmail.com
3. B Rusnáková Alica, Mgr. I. stupeň+TEV+ANJ rusnakovaali(zav)gmail.com
3. C Baková Iveta, Mgr. I. stupeň + ANJ ivba(zav)atlas.sk
3. D
Tichý Peter, Mgr. I. stupeň tichypeto(zav)gmail.com
4. A Prešinská Sylvia, PaedDr. I. stupeň sylvia.presinska(zav)gmail.com
4. B Hozová Alena, Mgr. I. stupeň + ANJ ala.hozka(zav)gmail.com
4. C Žáková Mária, Mgr. I. stupeň + ANJ dadyz(zav)centrum.sk
4. D Ondeková Bibiana, Mgr. I. stupeň ondekovab(zav)gmail.com
II. stupeň
5. A
Cerinová Iveta, Mgr. MAT - BIO iveta.cerinova(zav)gmail.com
5. B
Dupľáková Jana, Mgr. SJL - OBN
j.duplakova(zav)gmail.com
6. A
Vargová Jana, Mgr. MAT - INF jana.vargova(zav)netfinity.sk
6. B
Milková Jana, Mgr. SLJ - NEJ ja.milkova(zav)gmail.com
7. A Cisárová Eva ANJ eva.svobodka(zav)gmail.com
7. B
Sadloňová Daniela, Mgr. ANJ - BIO sadlonova.daniela(zav)gmail.com
8. A Goliašová Erika, PaedDr. ETV - DEJ goliasovaerika(zav)gmail.com
9. A Golkovská Janka, Mgr. BIO - ETV jgolkovska(zav)gmail.com

 

Netriedni učitelia
Baumerthová Vlasta, PhDr. špeciálny pedagóg vlasta(zav)baumerth.com
Cmarková Jana, Ing. CHEM cmarky6959(zav)gmail.com
Červenka Milan, Ing. CHEM cervenka95(zav)gmail.com
Chytrá Ivanka, Mgr. SJL - ANJ chytra(zav)centrum.sk
Marcinková Marianna, Mgr. SJL - TEV mmarcinkova(zav)gmail.com
Marmanová Martina, Mgr. MAT - INF marmanova(zav)zsnabielenisku.sk
Martiš Milan, Mgr. ZEM - TEV mmartis(zav)upcmail.sk
Ondrejkovičová Sandra, Mgr. VYV sandra.ondrejkovicova(zav)gmail.com
Rigasová Monika, Mgr. ETV - NAV
editaosu(zav)gmail.com
Veselková Katarína, Mgr. TECH katarinaveselkova(zav)gmail.com
Kmošena Vladimír, Mgr. evanjelické náboženstvo

 

Vychovávateľky ŠKD
Andelová Katarína SPgŠ
Holičová Miroslava SPgŠ
miroslava.korenova7(zav)gmail.com
Jurišová Dominika SPgŠ dominika.Jurisova7(zav)gmail.com
Krajčovičová Jana SPgŠ janakrajcovicova5(zav)gmail.com
Michalcová Katarína SpGŠ
Pátek Denis SpgŠ
patek.denis(zav)gmail.com.
Pešková Veronika, Mgr.
maluniak.veron(zav)gmail.com
Roštárová Denisa, Mgr. VŠ vychov. rostarova.denisa(zav)gmail.com
Šándorová Andrea, Mgr. VŠ vychov. ada.sandorova(zav)gmail.com
Šimonovičová Anna SPgŠ a.simonovicova(zav)gmail.com
Vojteková Zdena SPgŠ zvojtek8(zav)gmail.com

 

Prevádzkoví zamestnanci
Gschwandtnerová Viera, Mgr. pamistka
Leschingerová Adriana tajomníčka, zdravotníčka
Hollán Miroslav školník
Fajnorová Jana vrátnička

 

Školská jedáleň
Ducárová Mária vedúca jedálne
Rácová Johanna hlavná kuchárka
Holecová Mária hlavná kuchárka
Grančičová Ľudmila kuchárka
Kvardová Jana pomocná kuchárka
Mikolášová Zuzana pomocná kuchárka
Bátoryová Katarína pomocná kuchárka
Lošonská Nadežda pomocná kuchárka
Slováková Lenka pomocná kuchárka

 

Upratovačky
Baroková Eva
Kmošková Silvia
Matúšeková Marianna
Ondrejkovičová Eva
Strezenická Katarína

Legenda: MAT - matematika, SLJ - slovenský jazyk, ANJ - anglický jazyk, NEJ- nemecký jazyk, ZEM - zemepis, BIO - biológia, GEO- geografia, CHEM - chémia, FYZ - fyzika, OBN - občianska náuka, ETV - etická výchova, VYV - výtvarná výchova, TEV - telesná výchova, HUV - hudobná výchova, INF - informatika, TEO - teológia EKO - ekológia, Vych - vychovávateľstvo

                 
<August>
PUSŠPSN
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 1718 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31


AKTUALITY


> Červený Kameň
 

> FOTOGALÉRIA
 
Navigácia


Domov
Hľadať
Výpis článkov


Linky
Login

Login:
Heslo:© 2006 ZŠ Na bielenisku v Pezinku, Všetky práva vyhradené.
Powered by DEV web management system

DWMS13ACL