Domov

Zamestnanci

Počet zamestnancov: 69
pedagogických: 50
z toho v ŠKD: 10
nepedagogických: 19
z toho v školskej jedálni: 10

 

Riaditeľka školy:    Mgr. Ingrid Jurčová
Zástupkyňa riaditeľky:    Mgr. Janka Golkovská
Zástupkyňa riaditeľky:    Mgr. Martina Marmanová
Vedúca vychov. v ŠKD: Jana Krajčovičová
Výchovný poradca:    Mgr. Ivanka Chytrá
Špeciálny pedagóg:   
 
PhDr. Vlasta Baumerthová,
Mgr. Miroslava Pavlová

 

I. stupeň
1. A Ondeková Bibiana, Mgr. I. stupeň ondekovab(zav)gmail.com
1. B Gábrišová Renáta, Mgr. I. stupeň + ANJ r.gabrisova68(zav)gmail.com
1. C Koczúrová Petra, Mgr. I. stupeň petrakoczurova(zav)gmail.com
2. A Groschmidtová Gab., Mgr. I. stupeň groschmidtovag(zav)gmail.com
2. B Bartoňová Zuzana, Mgr.. I. stupeň zuzanabartonova9(zav)gmail.com
2. C Prešinská Sylvia, PaedDr. I. stupeň sylvia.presinska(zav)gmail.com
3. A Hlobeňová Katarína, Mgr. I. stupeň hlobka199(zav)gmail.com
3. B Hozová Alena, Mgr. I. stupeň + ANJ ala.hozka(zav)gmail.com
3. C Žáková Mária, Mgr. I. stupeň + ANJ dadyz(zav)centrum.sk
4. A Balcová Zuzana, Mgr. I. stupeň+predšk. pedag. zuzka.byro(zav)gmail.com
4. B Rusnáková Alica, Mgr. I. stupeň+TEV+ANJ rusnakovaali(zav)gmail.com
4. C
Tichý Peter, Mgr. I. stupeň tichypeto(zav)gmail.com
II. stupeň
5. A Krekáčová Veronika Mgr. MAT - DEJ veronika.krekacova(zav)gmail.com
5. B Chytrá Ivanka, Mgr. SJL - ANJ chytra(zav)centrum.sk
5. C Marcinková Marianna, Mgr. SJL - TEV mmarcinkova(zav)gmail.com
5. D
Keráková Miroslava, Mgr. SJL - HUV m.kerakova(zav)gmail.com
6. A
Cerinová Iveta, Mgr. MAT - BIO
iveta.cerinova(zav)gmail.com
6. B
Dupľáková Jana, Mgr. SJL - OBN
j.duplakova(zav)gmail.com
7. A
Vargová Jana, Mgr. MAT - INF jana.vargova(zav)netfinity.sk
7. B
Milková Jana, Mgr. SLJ - NEJ ja.milkova(zav)gmail.com
8. A Petrášová Darina, Mgr. Trénerka darina.mikovicova(zav)gmail.com
8. B
Sadloňová Daniela, Mgr. ANJ - BIO sadlonova.daniela(zav)gmail.com
9. A Goliašová Erika, PaedDr. ETV - DEJ goliasovaerika(zav)gmail.com

 

Netriedni učitelia a asistenti
Baková Iveta, Mgr. 1. stupeň + ANJ ivkabam(zav)gmail.com
Baumerthová Vlasta, PhDr. špeciálny pedagóg vlasta(zav)baumerth.com
Golkovská Janka, Mgr. BIO - ETV jgolkovska(zav)gmail.com
Gromovský Jozef, Mgr. ANJ - FYZ jozef.gromovsky(zav)gmail.com
Halajová Silvia, Bc. Asistent silvia.halajova(zav)gmail.com
Šebek Chmelová Alica, Mgr. Asistent, sociálny pedagóg
Chripková Slávka, Mgr. BIO - ENV slavka.chripkova(zav)gmail.com
Jánošová Božena, Mgr. Asistent bozenj4(zav)gmail.com
Kalná Monika, Mgr. Asistent kalnamonika(zav)yahoo.com
Ľupták Peter, Mgr. INF peter.zsnabielenisku(zav)gmail.com
Marmanová Martina, Mgr. MAT - INF marmanova(zav)zsnabielenisku.sk
Martiš Milan, Mgr. ZEM - TEV martis26856(zav)gmail.com
Rigasová Monika, Mgr. ETV - NAV
editaosu(zav)gmail.com
Vanišová Silvia, Ing. SPU vanisova.silvia(chem)gmail.com
Veselková Katarína, Mgr. TECH katarinaveselkova(zav)gmail.com
Kmošena Vladimír, Mgr. evanjelické náboženstvo

 

Vychovávateľky ŠKD
Andelová Katarína SPgŠ
Jurišová Dominika SPgŠ dominika.Jurisova7(zav)gmail.com
Krajčovičová Jana SPgŠ janakrajcovicova5(zav)gmail.com
Michalcová Katarína SpGŠ katarina.michalcova56(zav)gmail.com
Pátek Denis SpgŠ
patek.denis(zav)gmail.com.
Pešková Veronika, Mgr.
maluniak.veron(zav)gmail.com
Roštárová Denisa, Mgr. VŠ vychov. rostarova.denisa(zav)gmail.com
Šándorová Andrea, Mgr. VŠ vychov. ada.sandorova(zav)gmail.com
Šimonovičová Anna SPgŠ a.simonovicova(zav)gmail.com
Vojteková Zdena SPgŠ zvojtek8(zav)gmail.com

 

Prevádzkoví zamestnanci
Gschwandtnerová Viera, Mgr. pamistka
Leschingerová Adriana tajomníčka, zdravotníčka
Hollán Miroslav školník
Červenka Milan, Ing. školník
Fajnorová Jana vrátnička

 

Školská jedáleň
Ondrušová Zuzana vedúca jedálne
Rácová Johanna hlavná kuchárka
Holecová Mária hlavná kuchárka
Grančičová Ľudmila kuchárka
Dukin Aleksandra pomocná kuchárka
Kvardová Jana pomocná kuchárka
Mikolášová Zuzana pomocná kuchárka
Bátoryová Katarína pomocná kuchárka
Lošonská Nadežda pomocná kuchárka
Slováková Lenka pomocná kuchárka

 

Upratovačky
Kosecová Eva
Makan Jelena
Matúšková Marianna
Prutkayová Jozefa

Legenda: MAT - matematika, SLJ - slovenský jazyk, ANJ - anglický jazyk, NEJ- nemecký jazyk, ZEM - zemepis, BIO - biológia, GEO - geografia, CHEM - chémia, FYZ - fyzika, OBN - občianska náuka, ETV - etická výchova, VYV - výtvarná výchova, TEV - telesná výchova, HUV - hudobná výchova, INF - informatika, TEO - teológia EKO - ekológia, Vych - vychovávateľstvo

                                                                           
<Júl>
PUSŠPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 1617 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31


AKTUALITY


> ŠVP 3
 

> Bodka
 

> V Prahe...
 

> OSA
 

> Prednáška ZERO WASTE
 

> Pezinská olympiáda
 

> Kostoly
 

> Happy English
 

> Múzeum
 

> OLO
 
Navigácia


Domov
Hľadať
Výpis článkov


Linky
Login

Login:
Heslo:© 2006 ZŠ Na bielenisku v Pezinku, Všetky práva vyhradené.
Powered by DEV web management system

DWMS13ACL