Tvorba projektov

V školskom roku 2017/2018 sa niektorí naši siedmaci učia nový predmet “Tvorba projektov a prezentačné zručnosti”.Vybrali si ho ako alternatívu k druhému cudziemu jazyku. Učia sa vyhľadávať a spracovať informácie, uchopiť ich z rôznych uhlov pohľadu a odprezentovať výsledok svojich zistení. Pracujeme nielen s internetom, ale aj s klasickými zdrojmi informácií, s odbornými časopismi a encyklopedickými dielami.
V septembri sme sa zaoberali témou “srdce”. Výsledky našej práce sme stihli do 29.9., kedy bol Svetový deň srdca. Prezentáciu v podobe nástenky s informáciami siedmaci pripravili aj pre ostatných spolužiakov.

Každý mesiac nás čaká iná zaujímavá téma z rôznych oblastí vedy, techniky, kultúry aj športu.

Autor: E. Goliašová

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku