ZBER GAŠTANOV

Vyhodnotenie :-)Zber gaštanov skončil a tu je vyhodnotenie NAJUSILOVNEJŠÍCH tried:

1. 1.A - 273 kg
2. 6.B - 167,5 kg
3. 3.B - 161 kg
4. 1.C - 116 kg
5. 3.A - 115,5 kg
6. 2.C - 102 kg
7. 2.B - 88 kg
8. 1.B - 79 kg
9. 2.A - 60 kg
10. 4.B - 54 kg
11. 4.D - 44 kg
12. 5.A - 42 kg
13. 4.C - 22 kg

Menej ako 20 kg: 3.C, 3.D, 6.A, 7.B, 5.B

Vyhodnotenie NAJLEPŠÍCH „zberačov“:

1. miesto: NELA BAXOVÁ - 1. A - 93,5 kg
2. miesto: ADRIÁN SIEKEL - 1. A - 80,5 kg
3. miesto: SIMONA SLIMÁKOVÁ - 1. A - 53 kg


Lesné zvieratká ďakujú a my GRATULUJEME! :-)

Autor: J. Krajčovičová

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku