Na návšteve v Domove sociálnych služieb

Na utorok 7. 11. sme si dohodli netradičnú návštevu.Trieda 8. A sa spolu s triednou učiteľkou vybrala do Domova sociálnych služieb a seniorov v Pezinku. Ak si spomeniete, žiaci, dnes ôsmaci, v júni v školskom areáli oberali lipu. Vtedy sa zrodil nápad: obdarovať voňavou a teraz už usušenou lipou seniorov žijúcich v zariadení.
Na návštevu sme sa riadne pripravili. Na hodinách občianskej náuky sme si vysvetlili ako takéto zariadenie funguje, kto je jeho zriaďovateľ, aká je úloha štátu, poisťovní a príbuzných v starostlivosti o odkázaných seniorov. Aby sme nešli s prázdnymi rukami (teda okrem dvoch krabíc s lipovým kvetom), pridali sa k darčekom aj kávy, kapučína, ovocné a bylinkové čaje, knihy a časopisy, ktoré priniesli žiaci a p. učiteľka.
Privítala nás sociálna pracovníčka p. Danka Hreusová, ktorá zastrešuje v domove kontakt s návštevami, školami a pripravuje pre seniorov kultúrny program. Usadili sme sa v knižnici, kde nás čakali niektorí obyvatelia Domova. Pripravili si pre nás aj malé občerstvenie a milé slová o tom, ako sa im vodí. Prehliadli sme si celé zariadenie, ktoré má v súčasnosti okolo 100 klientov s rôznym stupňom odkázanosti na opateru. Starkí pookriali a veríme, že sme im spravili pozitívny "rozruch".
Veríme, že sa k seniorom ešte vrátime a nadviažeme medzigeneračnú spoluprácu s týmto zariadením. Naša škola podporuje výchovu k hodnotám, ku ktorým patrí úcta k rodičom a starým rodičom.

Autor: triedna uč. Goliašová a žiaci 8. A

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku