Dejepisná olympiáda 2017

V piatok 8. 12. sa 30 žiakov 6. až 9. ročníka zúčastnilo školského kola dejepisnej olympiády.Čakalo ich usilovné písanie troch testov. Každoročne je to učivo, ktoré sa preberá na dejepise v príslušnom ročníku, regionálne dejiny a určená téma. Tento rok sa šiestaci a siedmaci zaoberali dejinami Grécka, ôsmaci a deviataci dejinami medzivojnovej Európy.
Za 100 minút mohli získať 100 bodov. Tí, ktorí dosiahli aspoň 60 bodov, sú úspešní riešitelia dejepisnej olympiády. Dvaja najlepší úspešní žiaci z každého ročníka postupujú do okresného kola, ktoré bude vo februári vo Vištuku.
Za 6. ročník sa zúčastnilo najviac, až 19 žiakov. Tému Grécko práve preberajú na hodinách dejepisu.

Úspešní riešitelia:
6. ročník
Benčúrik, Repaská, Pastírová, Škablová, Mlynárčik, Kapinová, Polaštík, Lobo, Jurkovičová, Ščevlík, Rázga, Kintlerová, Demčáková, Lunáková

7. ročník
Baďura, Tomašková

8. ročník
Noskovičová, Malíšek, Ivan

9. ročník
Mucska

Ďakujem všetkým žiakom, ktorí sa zodpovedne pripravili a venovali 100 minút svojho času histórii.
Veríme, že postupujúci žiaci nás budú dôstojne reprezentovať na okresnom kole. My sme si na diplomy z postupujúcich súťaží už zvykli…:-)

Autor: E. Goliašová

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku