2% dane

Darujete škole 2 % dane z príjmu?Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám oceniť aktivity Vašich detí a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Občianske združenie Školák na Bielenisku sa snaží v čo najväčšej miere pomáhať rozvoju školy. Máme záujem, aby sa deti vzdelávali vo vyhovujúcom a peknom prostredí a aby k tomuto procesu mala škola kvalitné učebné pomôcky. Toto je náš hlavný cieľ a snažíme sa ho napĺňať postupnými krokmi.

Náš cieľ však nemožno dosiahnuť bez Vašej účasti, účasti rodičov a priaznivcov našej školy. Preto Vám touto formou vyslovujeme poďakovanie za doterajšiu pomoc a finančné príspevky. Zároveň by sme sa chceli uchádzať o Vašu priazeň pri poskytnutí 2 % z Vašich daní na tieto účely. Žiadneho darcu to nestojí ani korunu naviac, pretože ide o financie, ktoré štát dostane od každého pracujúceho občana. Občan však môže rozhodnúť o poukázaní 2 % z týchto daní pre vybraný právny subjekt.

Ako občianske (rodičovské) združenie Vás teda prosíme, aby ste poskytli 2 % z Vašich daní v prospech školy a našich detí. Uisťujeme Vás, že budú účelne použité, napr. na:
ocenenia žiakov za ich aktivity, prospech a dochádzku,
kultúrne aktivity pre žiakov,
náklady žiakov na súťaže a reprezentáciu školy,
skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole.

Ďakujeme!

Editovateľné tlačivo: VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Základné údaje:
IČO: 42260256
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Občianske združenie Školák na Bielenisku
Sídlo: Na bielenisku 2, 902 01 Pezinok


Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku