10. ročník dejepisnej olympiády

Okresné kolo...Naši žiaci, víťazi školského kola dejepisnej olympiády, sa 15. 2. zúčastnili okresného kola, ktoré zorganizovala základná škola vo Vištuku. Už samotná cesta spĺňala časť cieľu, ktorým je poznávanie regiónu. V škole už boli pre žiakov z celého okresu pripravené testy. Ich písanie trvalo predpísaných 100 minút. Aj tento rok boli obsahovo náročné. Ale o tom olympiáda je. Je pre najlepších.
Na stupni víťazov sme sa neumiestnili, ale medzi úspešných riešiteľov sa zaradili Matej Benčúrik zo 6. A a Oliver Mucska z 9. A.
Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom z našej školy, ktorí sa aspoň pokúsili zúročiť svoje vedomosti z dejín.

Autor: Erika Goliašová

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku