O remeslách...

Na návšteve v CVČ...Dňa 2. 3. sa deti 5. oddelenia ŠKD pod vedením vych. Šimonovičovej zúčastnili akcie v CVČ O REMESLÁCH. Po privítaní p. vych. Miškou a Barbarkou deti vstúpili do starobylej izbičky a aktivita začala.
Postupne sa zapájali do rôznych činností, čítali a vysvetľovali si porekadlá o remeslách. Ukázali si ich na predmetoch a veciach, ktoré sa v izbičke nachádzali - pec, krosná, šijací stoj, hrnčiarske výrobky, drotárske, tkáčske koberčeky atď. Potom podľa obrázkov vysvetľovali, čo ktorý remeselník robí. Zahrali sa na remeselníkov, šikovne predvádzali, akú prácu vykonávajú a aktívne hádali jednotlivé remeslá.
Neskôr sa presunuli na tvorivú dielničku, kde sa zahrali na malých tlačiarov. Vyrábali zo zemiakových odtlačkov srdiečkové a hviezdičkové obrúsky.
Akcia bola vydarená a perfektne pripravená. Tak si v závere - naši malí víťazi z 1. C v školskom kole Hviezdoslavovom Kubíne - s chuťou zarecitovali. Zaspievali si aj vymyslenú pieseň, ako im je v ŠKD dobre.
Ďakujeme p. vychovávateľkám aj pani riaditeľke Zuzke za krásne popoludnie. Deti sa zasa niečo nové dozvedeli. Tešíme sa aj nabudúce.

Autor: A. Šimonovičová, 5. odd. ŠKD

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku