Z rozprávky do rozprávky

Už tradičná výtvarná súťaž našich družinárov...Po zaznení prvých tónov zo strún gitaristu Ritchieho Blackmora (hlavného protagonistu Deep Purple), akoby šibnutím čarovného prútika sme sa prehupli do 15. storočia, v ktorom biednych a utrápených ľudí rozveseľovali potulní komedianti svojimi huncútstvami na rôznych jarmokoch a hodových slávnostiach.
Deti zo 7. oddelenia pod vedením p. vychovávateľky K. Andelovej sa snažili svojim kultúrnym programom pobaviť všetkých tých, ktorí prišli vo štvrtok 15. 3. 2018 o 14:00 hodine do vopred pripravených priestorov na vyhodnotenie výtvarnej súťaže Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY. Na chodbe bola nainštalovaná výstava z výtvarných prác našich detí. Ocenené deti dostali okrem diplomov aj vkusne zabalené balíčky od D. Jurišovej a ceny odovzdávali deti z 2. oddelenia.
O ozvučenie sa postaral náš benjamínko D. Pátek, ktorému by som sa chcela aj týmto spôsobom poďakovať za ochotu a ukážkovú spoluprácu.

OCENENÉ DETI PODĽA TRIED:

1.ročník
1. miesto: A. Michalová (Šípková Ruženka)

2. miesto: B. Šurinová (Ľadové kráľovstvo)

3. miesto: R. Strapáková (Ľadové kráľovstvo)

4. miesto: A. Kapustová (Snehulienka)

2.ročník
1. miesto: D. Vöröšová (Červená Čiapočka)

2. miesto: Lenka Obuchová (Tri prasiatka)

3. miesto: Laura Obuchová (Popoluška)

3.ročník
1. miesto: N. Chalupiansky (Lietadlá)

2. miesto: L. Valachovič (Malý princ)

3. miesto: K. Libová (Sedem trpaslíkov)

4. miesto: K. Korychová (Išlo vajce)

Cena útechy: Z. Jančeková (Sedem zhavranelých bratov)

4.ročník
1. miesto: S. Vavrinská (Kremienok a Chocholúšik)

2. miesto: S. Zaka (Malý princ)

3. miesto: L. Golkovská (Perinbaba)

4. miesto: M. Džoganíková (Malá morská víla)

Touto akciou sme si tradične pripomenuli marec ako mesiac knihy.

Autor: K. Andelová

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku