Výtvarná súťaž KUPECKÉHO SVET

Tak ako každý rok  i tento sa naša škola zapojila do výtvarnej súťaže KUPECKÉHO SVET, (téma: portrét, autoportrét),  ktorú vyhlásila Základná škola Jána Kupeckého v Pezinku.V rámci našej školy sa jej zúčastnili žiaci vo veku 6-15 rokov v nasledovných kategóriách:
I. kategória: 1. a 2. ročník ZŠ
II. kategória: 3. a 4. ročník ZŠ
III. kategória: 5. a 6. ročník ZŠ
IV.  kategória: 7., 8. a 9. ročník ZŠ

     Cieľom výtvarnej súťaže je nadviazanie vzťahu mladej generácie k odkazu významnej osobnosti Pezinka a prostredníctvom výtvarného prejavu vyjadriť subjektívnu výpoveď žiakov na danú tému.
     Súťaž je jednokolová s ústredným zakončením. Súťažné práce posúdi odborná porota (jej zloženie bude zverejnené), ktorá rozhodne o udelení cien a diplomov v každej kategórii.
Práca ocenená hlavnou cenou sa stáva logom súťažného ročníka a bude vytlačená na titulnej strane výsledkového katalógu.  Porota udelí aj čestné uznanie za najlepšie kolekcie prác. S výsledkami súťaže budú súťažiaci oboznámení v mesiaci apríl 2018.
     Vernisáž výstavy sa bude konať vo štvrtok,  12.04.2018 o 17:00 hod. v Malokarpatskom múzeu v Pezinku, jej súčasťou bude aj  vyhodnotenie tohto ročníka výtvarnej súťaže KUPECKÉHO SVET. Súťažiacim držíme palce!

Autor: S. Ondrejkovičová

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku