Platby v ŠJ

Ceny stravy v ŠJ a spôsob platby.Od 1. júna 2018 boli upravené ceny stravy v ŠJ. Neuhrádzajte rozdiel v cene za stravu v mesiaci jún - rozdiel bude uhradený z preplatkov.
Podmienky úhrady za stravu na nasledujúci školský rok sa nemenia, mení sa len suma na mesiac: Stravu je potrebné uhradiť mesiac vopred  do 25. v danom mesiaci formou trvalého príkazu, prostredníctvom internet bankingu alebo vkladom na účet školskej jedálne SK60 5600 0000 0066 0748 4002.
Stanovená je jednotná suma podľa ročníka, ktorý dieťa navštevuje:

Žiaci I. stupňa: 23,20 € / mesiac (1,16 €/deň)
Žiaci II. stupňa: 24,40 € / mesiac (1,22 €/deň)

Prípadné preplatky sa budú vyplácať v čase letných prázdnin prevodom na Váš účet.
Prvá platba na mesiac september 2018 musí byť uhradená týmto spôsobom už do konca augusta tohto kalendárneho roka.


Pozn. 1: Nastavenie platby na trvalý príkaz je k 25. dňu mesiac vopred do 25. mája 2019.
Pozn. 2: Variabilný symbol neuvádzajte, ale do poznámky vpíšte meno a triedu dieťaťa.
Pozn. 3: V prípade, že uhrádzate stravu priamym vkladom na účet, oznámte číslo Vášho účtu vedúcej jedálne za účelom vyplatenia prípadných preplatkov.Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku