Návšteva u hasičov

V dňoch od 24. do 26. októbra navštívili deti jednotlivých oddelení 1., 4., 7., 8., 9. a 10. spolu s pani vychovávateľkami Hasičský zbor PK.Po milom privítaní od členov HZ nás oboznámili so svojou prácou a povinnosťami. Počas návštevy nás previedli cez rôzne miestnosti. Ukázali nám svoju pohotovostnú miestnosť, telefónnu centrálu, miestnosť, z ktorej púšťajú signály a výstražné sirény, keď sa chystajú na výjazd. Návšteva garáži, kde sa nachádza vozový park HZ, bola pre deti najzaujímavejšia. Členovia HZ nám ukázali akú rôznu techniku používajú, napr. na vystrihovanie ľudí z áut či fixovanie, a samozrejme, autá a ich vybavenie (kde sú umiestnené cisterny s vodou, hadice,...). Deti si vyskúšali aj hasičské helmy a nechýbala ani názorná ukážka spúšťania sa po tyči. 
Pri výjazdoch musia byť členovia HZ oblečení a pripravení na výjazd do 1 minúty.
Návšteva HZ bola pre všetkých zaujímavá. Naučili sa, aká ťažká a zodpovedná je práca hasičov. Tešíme sa, že sme mohli zúčastniť prehliadky HZ a veríme, že si to opäť zopakujeme.

Autor: Denisa Roštárová

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku