KEĎ  SA  ŠŤASTIE  UNAVÍ...

Prišla prihláška na Školské majstrovstvá okresu Pezinok žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu."Ideme!", reagovali nadšenci spontánne. Krúžok šachu síce nefunguje, no títo žiaci začali trénovať v škole aj doma. Hlavne tí, ktorí skúšali šťastie aj v predchádzajúcich ročníkoch.
    24.10.2018 sa v miestnom CVČ / v parku/ zišlo veľa detských šachistov. Každé družstvo muselo byť zložené z chlapcov aj dievčat. My sme mali najpočetnejšie zastúpenie - 6 chlapcov a 3 dievčatá:
Alex Malíšek, Peter Matúšek, Adam Bäuml, Matej Korych, Lukáš Ivan, Artur Kadlec, Ingrid Mikovičová, Petra Škablová a Tamara Kapinová. 
 Dúfali sme, že tentokrát nezostaneme "na chvoste". Poradie družstiev tvoril súčet bodov najlepšieho žiaka a najlepšej žiačky v celkovom poradí. Z celkového počtu 24-och súťažiacich  šťastíčko "sadlo" na Peťa Matúšeka a Peťku Škablovú.
Výsledok: celkove naša škola skončila na 3. mieste. Okrem toho Peťo sa do našej šachovej histórie zapíše tým, že získal vstupenku DO  KRAJSKÉHO KOLA !!!! z pozície 2. najlepšieho šachistu v okrese !!!! ...Bol to neopakovateľný okamih ! 
  Všetkým 9.-tim spoluhráčom ďakujeme za snahu čo najlepšie reprezentovať našu školu!!!   Peťovi držíme palce!!!  Odkazuje vám: "Šachujte! Šach je najušľachtilejší šport, lebo bystrí logiku a postreh!"  

Autor: Božena Jánošová

Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku