Riaditeľské voľno - Testovanie 5

Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školy

Riaditeľka ZŠ Na bielenisku 2 v Pezinku oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodla o poskytnutí voľna žiakom 6. - 9. ročníka podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školsky zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň streda 20.11.2019.

Riaditeľské voľno bude poskytnuté z dôvodu Testovania 5.

Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu hodín od 21.11.2019.

Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna žiakom školyAdministrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku