Beseda v Malokarpatskej knižnici

Stretnutie so spisovateľom pánom Branislavom Jobusom.

Dňa 12.11. sa deti z 2. oddelenia ŠKD pod vedením pani vychovávateľky Šimonovičovej a deti z 8. oddelenia pod vedením pani vychovávateľky Peškovej zúčastnili perfektnej besedy so spisovateľom - pánom Branislavom Jobusom v Malokarpatskej knižnici - v  pobočke na Cajle.

Besedu otvorila a srdečne všetkých privítala pani knihovníčka Machová. Predstavila deťom pána spisovateľa  a pani riaditeľku MK  - pani Tóthovú.

V úvode predniesol Riško Nemec pánovi spisovateľovi báseň, ktorú zložil sám. Pán spisovateľ bol príjemne dojatý. Porozprával deťom rôzne zážitky zo života, ktoré potom pomocou svojej fantázie preniesol do svojich knižiek. Tak vzniklo mnoho postavičiek, ktoré sa detailne predstavujú v jeho knižkách - ako napríklad komisár Mrodge, muflón Anciáš a iné. Svoje rozprávanie pán spisovateľ oživil spevom príbehov z knižiek. Zaujímavá bola aj knižka Zvon a nová publikácia Zberný dvor, kde veľa postavičiek ožilo a navzájom si pomáhali. Beseda bola pútavá, deti si odniesli veľa pekných zážitkov z rozprávania pána spisovateľa. V závere sa podpísal deťom do knižiek, ktoré si priniesli z domu, alebo si zakúpili v knižnici.

Ďakujeme za jedno nádherné popoludnie a dobrú náladu počas besedy. Hoci sme na spiatočnej ceste trochu zmokli, stálo to za to.

Dnes sa aj 7. oddelenie pod vedením pani vychovávateľky Jurišovej zúčastnilo čítania pani spisovateľky Veroniky Šikulovej v meste. Spoluprácu s MK máme naozaj výbornú. V literárno - výtvarnej súťaži na tému „Hororové príbehy“ sa krásne umiestnili štyri deti z našej školy: Timotej Mojžiš, Ninka Černíková, Sofia Malíšková vo výtvarnej časti a Riško Nemec v literárnej časti.

Víťazom srdečne blahoželáme.

Anna Šimonovičová, vychovávateľka ŠKD


Fotogaléria...Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku