Hodina deťom - výťažok

Zbierka Hodina deťom

Výťažok z verejnej zbierky Hodina deťom, uskutočnenej 14.11.2019, je 186,28 €.

ĎAKUJEME!Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku