Vianočná pošta aj v tomto roku

Pozdravy starším...

Nie každý z nás má to šťastie tráviť čas v kruhu najbližších. Blížia sa Vianoce. Mnohí starí ľudia ich budú tráviť v Domovoch dôchodcov, resp. v Domovoch seniorov. A tak, ako aj po minulé dva roky, aj tento rok žiaci teraz už 9.B písali vianočné pozdravy ľuďom, ktorí asi nebudú na Vianoce so svojimi príbuznými... Veď to je to najmenej, čo môžeme urobiť – niekoho potešiť... a veríme, že starkí sa naozaj potešia... a tento rok veríme, že radosť bude dvojnásobná, lebo táto myšlienka sa zapáčila aj pani učiteľke Čavoš, no keďže registrovať sa už nebolo možné, podelili sme sa a teda starkí dostanú tento rok pozdravy hneď dva... Krásne Vianoce všetkým...

Mgr. Daniela SadloňováAdministrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku