Exkurzia 5.B do Dolného kostola

Piataci v kostole...

V adventnom období sme v piatok 18.12.2019 s 5.B a pani učiteľkou Čavoš absolvovali exkurziu do Dolného kostola (Kostola Premenenia Pána), spojenú aj s prehliadkou. Exkurzia sa uskutočnila v rámci hodín náboženskej a výtvarnej výchovy.

Žiaci mali možnosť vidieť sakristiu, šatník pre kňazov a miništrantov, obdivovať stropné maľby a ich symboliku, videli sanktuárium, dozvedeli sa čo-to o histórií Dolného kostola v Pezinku, videli galériu a niektorí si aj mohli zahrať na organe.

Dozvedeli sa, že kostol striedavo patril evanjelikom a katolíkom a bol niekoľkokrát rekonštruovaný, a aj to, že pôvodne táto budova slúžila ako radnica.Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku