Vianočná nádielka pre deti zo školského klubu...

Vianoce v ŠKD

Vianočné obdobie v ŠKD sa nespája len s aktivitami úzko spojenými s týmto obdobím – ako sú napríklad výroba darčekov pre najbližších, vianočných pozdravov, nácvik programu na Čarovné Vianoce, Mikulášske , či vianočné besiedky... Tak ako aj počas rokov predchádzajúcich, aj v tomto roku nám Občianske združenie Školák Na bielenisku poskytlo finančné prostriedky na hračky a hry pre deti v oddeleniach ŠKD v celkovej sume 1500 eur. Vedenie školy sa postaralo o zakúpenie hračiek podľa výberu, potrieb a želaní našich detí. Stretnutie všetkých oddelení spolu so svojimi vychovávateľkami s krátkym programom umocnilo a zavŕšilo túto slávnostnú a magickú chvíľu – odovzdávanie darčekov. Radosť detí, iskričky v očiach, keď sa im nové darčeky dostali do rúk, bola nekonečná...

Ďakujeme Občianskemu združeniu, ako aj celému vedeniu našej školy za nové hry a hračky pre naše deti, ďakujeme za krásnu, predvianočnú atmosféru a zážitok z chvíle detskej, úprimnej radosti.

Jana Krajčovičová, vedúca ŠKD

Fotogaléria...Administrator,
Stiahnuté z ZŠ Na bielenisku